Produto da linha Linha Precoce | Miolo da Alcatra Precoce | Frigorífico Astra

Miolo da Alcatra Precoce

Miolo da Alcatra Precoce

É localizada na parte traseira do animal entre o lombo e a coxa.

Ideal para:

Ideal para:
Espeto, Grelha e Forno

Corte Boi